لیست ملک های یافت شده ( 66 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار وسط

قزوین - بلوار

اپارتمان

6 ساعت پیش

2,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 82 متری در بلوار شمالی _ایرانشهر خرید و فروش

فروش آپارتمان 82 متری در بلوار شمالی _ایرانشهر

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 روز پیش

1,290,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۴۶ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

اجاره آپارتمان ۱۴۶ متری در بلوار حکیم

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 روز پیش

170,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۶متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۶متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 روز پیش

1,325,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 روز پیش

3,840,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوارمدرس خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوارمدرس

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

1,800,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ١٧٠متری در بلوارمدرس رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ١٧٠متری در بلوارمدرس

قزوین - بلوار

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 3,800,000 تومان

اجاره آپارتمان 04متری در بلوار مدرس رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 04متری در بلوار مدرس

قزوین - بلوار

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 3,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۰متری در بلوار وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۰متری در بلوار وسط

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

2,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 93 متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 93 متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

2,046,000,000 تومان

فروش آپارتمان 62 متری در بلوار مدرس_خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 62 متری در بلوار مدرس_خیام

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 135متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

3,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 128متری در بلوار خرید و فروش

فروش آپارتمان 128متری در بلوار

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 161متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 161متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

4,250,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 88 متری در بلوار شمالی خرید و فروش

رهن کامل آپارتمان 88 متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 هفته پیش

160,000,000 تومان

فروش آپارتمان لوکس 250 متری در بلوار شمالی خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان لوکس 250 متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش واحد 93متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش واحد 93متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 هفته پیش

2,046,000,000 تومان