لیست ملک های یافت شده ( 29 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در توحید (غیراوقافی) خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در توحید (غیراوقافی)

قزوین - توحید

اپارتمان

3 ساعت پیش

توافقی

فروش آپارتمان 130 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 130 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

19 ساعت پیش

2,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 100 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

21 ساعت پیش

توافقی

فروش اپارتمان 165 متری در توحید خرید و فروش

فروش اپارتمان 165 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

23 ساعت پیش

3,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

5 روز پیش

1,300,000,000 تومان

فروش اپارتمان 100 متری در توحید خرید و فروش

فروش اپارتمان 100 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

5 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۲۰۵متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان ۲۰۵متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان 77/5متری در در توحید خرید و فروش

فروش اپارتمان 77/5متری در در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

1,240,000,000 تومان

فروش اپارتمان 70 متری در توحید خرید و فروش

فروش اپارتمان 70 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

1,150,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130 متری در توحید(اوقافی) خرید و فروش

فروش آپارتمان 130 متری در توحید(اوقافی)

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

2,340,000,000 تومان

فروش آپارتمان 175 متری در توحید(اوقافی) خرید و فروش

فروش آپارتمان 175 متری در توحید(اوقافی)

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

3,325,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۵متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۵متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

2,185,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70 متری در خیابان توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 70 متری در خیابان توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 113 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 113 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

2,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان۷۰ متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان۷۰ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 190 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 190 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

3 هفته پیش

3,990,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

3 هفته پیش

3,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 96متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

4 هفته پیش

920,000,000 تومان