لیست ملک های یافت شده ( 43 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 70متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 70متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

اجاره آپارتمان 110 متری  در خیابان خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 110 متری در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان۸۳ متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان۸۳ متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 روز پیش

توافقی

اجاره اپارتمان 110متری در خیام وسط رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 110متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

7 روز پیش

رهن 250,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 110متری در خیابان شهرداری رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 110متری در خیابان شهرداری

قزوین - خیام

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

7 روز پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۸۰ متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۸۰ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 260,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری 140متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری 140متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,680,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 100متری در خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70متری در چهار راه عدل خرید و فروش

فروش آپارتمان 70متری در چهار راه عدل

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش اپارتمان 60 متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان 60 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

اجاره آپارتمان 110متری در خیام وسط رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 110متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

4,500,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۱۵ متری در خیام وسط رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۵ متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 200,000,000 تومان

رهن کامل اپارتمان 110متری در خیابان خیام خرید و فروش

رهن کامل اپارتمان 110متری در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

270,000,000 تومان

فروش آپارتمان 161 متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 161 متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

4,186,000,000 تومان

فروش آپارتمان 140متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 140متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 78متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی