لیست ملک های یافت شده ( 128 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان ۷۸متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۸متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ساعت پیش

توافقی

فروش اپارتمان 140 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 140 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

17 ساعت پیش

توافقی

رهن و اجاره آپارتمان 185 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 185 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 2,700,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۷ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۷ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

616,000,000 تومان

اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه_مدنی غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه_مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 70 متری دو خواب در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70 متری دو خواب در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 660,000 تومان

فروش 3 طبقه یکجا ۱۳۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش 3 طبقه یکجا ۱۳۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

رهن کامل آپارتمان ۸۰ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۸۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 85,000,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۷۰متری در دانشگاه دو خواب رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۷۰متری در دانشگاه دو خواب

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 600,000 تومان

فروش اپارتمان 180 متری نوساز در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 180 متری نوساز در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,566,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,300,000 تومان

فروش اپارتمان 76 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 76 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

توافقی

فروش اپارتمان 71 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 71 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

توافقی

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

فروش اپارتمان 107متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 107متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۶۵ متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۶۵ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان ۸۶متری در خیابان  دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۶متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۲۳۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۲۳۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی