لیست ملک های یافت شده ( 88 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان 90 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 90 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,300,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

430,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

520,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 95,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 60,000,000 تومان

فروش یک واحد آپارتمان 137 متری دانشگاه خرید و فروش

فروش یک واحد آپارتمان 137 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

830,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۰ متری در  خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

434,000,000 تومان

فروش آپارتمان 62 متری واقع در دانشگاه حکمت خرید و فروش

فروش آپارتمان 62 متری واقع در دانشگاه حکمت

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

330,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان  ۷۰متری  در  خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۰متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

413,000,000 تومان

فروش آپارتمان 58 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 58 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

340,000,000 تومان

فروش اپارتمان  ۷۲متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۲متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

345,000,000 تومان

فروش اپارتمان  73 متری  در مدنی غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 73 متری در مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

7 روز پیش

370,000,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 100 متری  در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 100 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

7 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۵ متری مدنی شرقی دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۵ متری مدنی شرقی دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

اجاره یک واحد87دانشگاه‌کوچه‌پست رهن و اجاره

اجاره یک واحد87دانشگاه‌کوچه‌پست

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 123متری در مدنی غربی رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 123متری در مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 150,000,000 تومان

فروش اپارتمان نوساز در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان نوساز در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

800,000,000 تومان