لیست ملک های یافت شده ( 137 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۷۰متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

4 ساعت پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان 93متری در  دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 93متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ساعت پیش

970,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۳۷ متری در مدنی شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۳۷ متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش واحد 70 متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 70 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

770,000,000 تومان

فروش اپارتمان 116متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 116متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

1,780,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۰ متر  دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰ متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 80,000,000 تومان

اجاره اپارتمان۱۰۰متری  دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان۱۰۰متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 600,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 137 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 137 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

رهن 150,000,000 تومان

آپارتمان سه خواب 115متری فلکه سوم کوثر جهت معاوضه خرید و فروش

آپارتمان سه خواب 115متری فلکه سوم کوثر جهت معاوضه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

توافقی

63 متر دوخواب دانشگاه خرید و فروش

63 متر دوخواب دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

730,000,000 تومان

فروش واحد ۷۰متری دوخواب دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۷۰متری دوخواب دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

770,000,000 تومان

فروش آپارتمان 196 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 196 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

2,500,000,000 تومان

یک واحد آپارتمان واقع در قزوین خ مدنی خرید و فروش

یک واحد آپارتمان واقع در قزوین خ مدنی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

توافقی

فروش  واحد خرید و فروش

فروش واحد

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

2,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

1,490,000,000 تومان

فروش واحد ۷۸متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۷۸متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

840,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 116 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 116 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 230,000,000 تومان

فروش آپارتمان لوکس 180 متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان لوکس 180 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

3,420,000,000 تومان