لیست ملک های یافت شده ( 138 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان ۸۳ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۳ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

15 ساعت پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

17 ساعت پیش

1,950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 165 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 165 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

18 ساعت پیش

3,900,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در مدنی شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

19 ساعت پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۰۴متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۴متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

22 ساعت پیش

1,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 87 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,500,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 75 متری در مدنی شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75 متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 135,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 150,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۷ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۷ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,260,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۳ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۳ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

2,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۷متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۷متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

رهن کامل اپارتمان ۸۰متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان ۸۰متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 130,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 95 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 95 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,550,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 75 متری مدنی شرقی خرید و فروش

رهن کامل آپارتمان 75 متری مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

140,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 72 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 72 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

2,970,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۰متری دو کله در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰متری دو کله در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

2,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 72متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

900,000,000 تومان