لیست ملک های یافت شده ( 22 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان لوکس 214 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان لوکس 214 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

17 ساعت پیش

2,782,000,000 تومان

فروش آپارتمان 192متری خاص در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 192متری خاص در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 180متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 180متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

فروش واحد 203 متری سرتک خرید و فروش

فروش واحد 203 متری سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

2,538,000,000 تومان

فروش آپارتمان 180متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 180متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

2,304,000,000 تومان

فروش واحد 178متری سرتک خرید و فروش

فروش واحد 178متری سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,800,000,000 تومان

فروش اپارتمان 220 متری در سرتک خرید و فروش

فروش اپارتمان 220 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

2,420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 197 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 197 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

2,364,000,000 تومان

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

2,220,000,000 تومان

فروش آپارتمان 192متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 192متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

2,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 173 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 173 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,903,000,000 تومان

فروش آپارتمان 177متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 177متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,681,000,000 تومان

فروش واحد 100متری سرتک خرید و فروش

فروش واحد 100متری سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 180 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش واحد 225 متر سرتک خرید و فروش

فروش واحد 225 متر سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

2,134,000,000 تومان

فروش آپارتمان 225متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 225متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

1,900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 190متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 190متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی