لیست ملک های یافت شده ( 40 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 300متری در فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان 300متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 63متری در برج آسمان خرید و فروش

فروش آپارتمان 63متری در برج آسمان

قزوین - فلسطین

اپارتمان

5 روز پیش

1,150,000,000 تومان

فروش آپارتمان 63متری در برج آسمان خرید و فروش

فروش آپارتمان 63متری در برج آسمان

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 هفته پیش

1,230,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 86 متری در خانه های بانک مسکن رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 86 متری در خانه های بانک مسکن

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 180,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۸۷ متری در خانه های بانک مسکن رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۸۷ متری در خانه های بانک مسکن

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 170,000,000 تومان

فروش اپارتمان 80متری در فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان 80متری در فردوسی شمالی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 118متری در چهار راه فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان 118متری در چهار راه فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

2,065,000,000 تومان

فروش آپارتمان  ۱۸۰ متری در وحدت خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در وحدت

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

4,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان 75متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش اپارتمان 75متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

1,130,000,000 تومان

فروش آپارتمان94متری در چهارراه فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان94متری در چهارراه فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 110متری در فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان 110متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

2,310,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری تجاری فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری تجاری فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

2,343,200,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۷ متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۷ متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 110,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 70متری در فلسطین رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۳ متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۳ متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

2,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72 متری در برج آسمان خرید و فروش

فروش آپارتمان 72 متری در برج آسمان

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

1,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در خانه های بانک مسکن خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در خانه های بانک مسکن

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

1,650,000,000 تومان