لیست ملک های یافت شده ( 15 مورد یافت شد )


اجاره واحد 145 متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره واحد 145 متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

22 ساعت پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 60متری در وحدت رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 60متری در وحدت

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 120,000,000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی اداری 52متری بحر فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان مسکونی اداری 52متری بحر فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ٩٠ متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ٩٠ متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 3,100,000 تومان

اجاره آپارتمان 80 متری در فلسطین غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80 متری در فلسطین غربی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,700,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۵ متری در برج آسمان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۵ متری در برج آسمان

قزوین - فلسطین

اپارتمان

رهن 85,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 170متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 115 متری در خیابان رسالت(فلسطین شرقی) خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در خیابان رسالت(فلسطین شرقی)

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 ماه پیش

2,640,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 87 متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 ماه پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان 200متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 200متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 ماه پیش

3,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 237 متری در وحدت خرید و فروش

فروش آپارتمان 237 متری در وحدت

قزوین - فلسطین

اپارتمان

1 ماه پیش

4,720,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 90متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 90متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 3,100,000 تومان

فروش آپارتمان 88متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 88متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 ماه پیش

1,030,000,000 تومان

فروش اپارتمان 270متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش اپارتمان 270متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 116 متری در فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان 116 متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 ماه پیش

2,500,000,000 تومان