لیست ملک های یافت شده ( 35 مورد یافت شد )


آپارتمان105متر ملاصدرا خرید و فروش

آپارتمان105متر ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

6 ساعت پیش

2,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان93متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش اپارتمان93متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 روز پیش

1,450,000,000 تومان

فروش واحد117متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش واحد117متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 روز پیش

1,900,000,000 تومان

اجاره واحد 90متری در برج ونوس رهن و اجاره

اجاره واحد 90متری در برج ونوس

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 روز پیش

رهن 200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105 متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 روز پیش

2,000,000,000 تومان

فروش واحد 110متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش واحد 110متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 روز پیش

1,770,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 80 متری در ملاصدرا رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80 متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 130,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 هفته پیش

3,525,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117متری در ملاصدرای اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان 117متری در ملاصدرای اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش واحد 200 متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش واحد 200 متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

4,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری در ملاصدرای اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان 80 متری در ملاصدرای اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

1,050,000,000 تومان

فروش آپارتمان 157 متری در ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 157 متری در ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۷۵ متری در خیابان ملاصدرا خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵ متری در خیابان ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

فروش واحد ۷۵ متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش واحد ۷۵ متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

2,750,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 85متری در ملاصدرا رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 130,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 102متری در ملاصدرا رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 102متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

واحد ۱۰۷ متری در ملاصدرای اصلی خرید و فروش

واحد ۱۰۷ متری در ملاصدرای اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

1,700,000,000 تومان