لیست ملک های یافت شده ( 125 مورد یافت شد )


اجاره اپارتمان 115 متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 115 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

6 ساعت پیش

اجاره 3,300,000 تومان

فروش آپارتمان 110متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 110متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

18 ساعت پیش

1,550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 78متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

21 ساعت پیش

960,000,000 تومان

فروش اپارتمان 65متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش اپارتمان 65متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

23 ساعت پیش

توافقی

فروش آپارتمان 91 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

990,000,000 تومان

فروش آپارتمان 120متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 120متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

950,000,000 تومان

فروش واحد 94 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 94 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

1,180,000,000 تومان

فروش آپارتمان 58متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 58متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

738,000,000 تومان

فروش آپارتمان 94متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 94متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

1,180,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 85 متری در نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 85 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 5,000 تومان

اجاره آپارتمان 85متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 150,000,000 تومان

اجاره واحد 90متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره واحد 90متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 150,000,000 تومان

فروش اپارتمان 90متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 90متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش واحد ۱۰۸ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش واحد ۱۰۸ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

توافقی

فروش اپارتمان۱۱۷متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان۱۱۷متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

1,697,000,000 تومان

فروش آپارتمان 82 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 82 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

738,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 95متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 105متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

7 روز پیش

1,300,000,000 تومان