لیست ملک های یافت شده ( 140 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 ساعت پیش

رهن 130,000,000 تومان

آپارتمان ١٨٩ متری در نوروزیان خرید و فروش

آپارتمان ١٨٩ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 ساعت پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

20 ساعت پیش

680,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۷ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۷ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

23 ساعت پیش

990,000,000 تومان

فروش آپارتمان  105متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 105متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

1,260,000,000 تومان

فروش آپارتمان خرید و فروش

فروش آپارتمان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

12,500,000 تومان

رهن کامل واحد 66متری نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل واحد 66متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 90,000,000 تومان

فروش اپارتمان 275 متری در نوروزیان شهرک صبا خرید و فروش

فروش اپارتمان 275 متری در نوروزیان شهرک صبا

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

3,000,000,000 تومان

اجاره واحد ۷۷متری نوروزیان رهن و اجاره

اجاره واحد ۷۷متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

آپارتمان ۶۰ متری نوروزیان رهن و اجاره

آپارتمان ۶۰ متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 400,000 تومان

فروش اپارتمان72متری  نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان72متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

710,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۹۸متری بلوار حکیم رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۹۸متری بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 110,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,000,000 تومان

فروش اپارتمان 107 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 107 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

1,316,000,000 تومان

اجاره آپارتمان نوساز ۷۹متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان نوساز ۷۹متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 75,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 700,000 تومان

فروش واحد 72متری نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 72متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

720,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 3,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۰متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۰متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

1,000,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 85متری در نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 85متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 90,000,000 تومان