لیست ملک های یافت شده ( 115 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان نوساز 78 متری در نوروزیان (حکمت زوج) خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 78 متری در نوروزیان (حکمت زوج)

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

1,467,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 120 متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 120 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 2,200,000 تومان

فروش اپارتمان 130 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 130 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

2,145,000,000 تومان

فروش اپارتمان 93متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 93متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

1,365,000,000 تومان

فروش آپارتمان 102 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 102 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

1,830,000,000 تومان

فروش آپارتمان 158 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 158 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

5,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۲ متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۲ متری در شهرک مهدیه

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

1,320,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 80متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 130,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 91متری در نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 91متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

1,595,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۸ متری در بلوار حکیم رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۸ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

رهن 260,000,000 تومان

فروش اپارتمان 100متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 100متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 99 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 99 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

1,220,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 130 متری در نوروزیان خرید و فروش

پیش فروش آپارتمان 130 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

2,015,000,000 تومان

اجاره آپارتمان  127 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

اجاره آپارتمان 127 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

275,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 87 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 78 متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 78 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۱۶ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۶ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 140,000,000 تومان