لیست ملک های یافت شده ( 37 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۱۰۲ متری در پادگان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۲ متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

توافقی

فروش آپارتمان ۹۰ متری خیابان پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰ متری خیابان پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

اجاره آپارتمان 102 متری پادگان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 102 متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

3 روز پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۸ متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۸ متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 روز پیش

1,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان ١٧٠ متری پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ١٧٠ متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 روز پیش

4,080,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 روز پیش

1,500,000,000 تومان

فروش دو واحد یکجا در پادگان خرید و فروش

فروش دو واحد یکجا در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

6 روز پیش

2,180,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117متری پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 117متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,485,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۴ متر پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۴ متر پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,716,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150متری پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 150متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

فروش واحد 90 متری خیابان پادگان خرید و فروش

فروش واحد 90 متری خیابان پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 هفته پیش

855,000,000 تومان

فروش واحد 105متری پادگان خرید و فروش

فروش واحد 105متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 هفته پیش

1,550,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 70متری پادگان شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70متری پادگان شمالی

قزوین - پادگان

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 110,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۳۴متری در پادگان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۳۴متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 112متری توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 112متری توحید

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۶۶ متری پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۶۶ متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 هفته پیش

800,000,000 تومان