لیست ملک های یافت شده ( 96 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 105 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 68 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 68 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

595,000,000 تومان

فروش آپارتمان 74 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 74 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

650,000,000 تومان

فروش اپارتمان 106 متری در پونک خرید و فروش

فروش اپارتمان 106 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

6 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 110 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 110 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

6 روز پیش

913,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91 متری در برج فرهنگیان پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در برج فرهنگیان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

7 روز پیش

740,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متری استخردار در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متری استخردار در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 123 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 123 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

فروش واحد 110 متری پونک خرید و فروش

فروش واحد 110 متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

900,000,000 تومان

اجاره واحد 135 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره واحد 135 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 90 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 90 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

فروش آپارتمان 117متری پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 117متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

1,020,000,000 تومان

فروش 3 طبقه یکجا در پون خرید و فروش

فروش 3 طبقه یکجا در پون

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

2,970,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 87 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 87 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره آپارتمان 80 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 300,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۰متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 85,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,150,000 تومان

فروش آپارتمان 139 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 139 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

1,320,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 83 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 83 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,200,000 تومان