لیست ملک های یافت شده ( 143 مورد یافت شد )


فروش واحد 146متری در پونک برج فرهنگیان خرید و فروش

فروش واحد 146متری در پونک برج فرهنگیان

قزوین - پونک

اپارتمان

6 ساعت پیش

توافقی

فروش آپارتمان 122 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 122 متری در بلوار حکیم

قزوین - پونک

اپارتمان

11 ساعت پیش

توافقی

اجاره آپارتمان 70 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

12 ساعت پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش واحد 124 متری در برج های دوقلو فرهنگیان پونک خرید و فروش

فروش واحد 124 متری در برج های دوقلو فرهنگیان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

13 ساعت پیش

2,500,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 70 متری در پونک خرید و فروش

اجاره آپارتمان 70 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

15 ساعت پیش

100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 روز پیش

2,650,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 روز پیش

2,286,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105متری در مدیران خرید و فروش

فروش آپارتمان 105متری در مدیران

قزوین - پونک

اپارتمان

1 روز پیش

1,650,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در پونک مدیران خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در پونک مدیران

قزوین - پونک

اپارتمان

1 روز پیش

1,800,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 روز پیش

رهن 250,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۷۱متری در پونک خرید و فروش

رهن کامل آپارتمان ۷۱متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

170,000,000 تومان

فروش آپارتمان 155 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 155 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

3,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 102متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 102متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

1,530,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۲متری بهر امیر کبیر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۲متری بهر امیر کبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

1,850,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۵متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۵متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

2,500,000,000 تومان

اجاره واحد ۱۲۵ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره واحد ۱۲۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 108 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 108 متری در بلوار حکیم

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

2,052,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۷متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۷متری در بلوار حکیم

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

1,309,000,000 تومان