لیست ملک های یافت شده ( 1082 مورد یافت شد )


فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 روز پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸ متری در بوعلی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۸ متری در بوعلی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

2 روز پیش

827,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

اجاره واحد 75متری در شهرک مهدیه رهن و اجاره

اجاره واحد 75متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

رهن 27,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60متری در شهرک میرداماد خرید و فروش

فروش آپارتمان 60متری در شهرک میرداماد

قزوین - میرداماد

اپارتمان

2 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 120متری در کوثر خرید و فروش

فروش آپارتمان 120متری در کوثر

قزوین - کوثر

اپارتمان

2 روز پیش

1,550,000,000 تومان

فروش واحد 87 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش واحد 87 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

1,300,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

رهن 25,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 4,500,000 تومان

اجاره اپارتمان 117متری در پونک رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 117متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 95,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 2,500,000 تومان

فروش آپارتمان 74متری در  ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 74متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 روز پیش

1,300,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۱۳۰ متری در توحید رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۱۳۰ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

توافقی

فروش آپارتمان ۱۳۰متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش اپارتمان ۱۴۲ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۴۲ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 90متری در بلوار مدرس خرید و فروش

فروش آپارتمان 90متری در بلوار مدرس

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 روز پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 90 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش واحد 122متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش واحد 122متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

فروش واحد 85متری در برج کسری خرید و فروش

فروش واحد 85متری در برج کسری

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

3 روز پیش

1,400,000,000 تومان