لیست ملک های یافت شده ( 9 مورد یافت شد )


اجاره مغازه 20متری در خیام وسط رهن و اجاره

اجاره مغازه 20متری در خیام وسط

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره واحد اداری ۱۴۵ متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری ۱۴۵ متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره مغازه ٣٥ مترى در خیام شمالى پاساژ مرندى رهن و اجاره

اجاره مغازه ٣٥ مترى در خیام شمالى پاساژ مرندى

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره واحد اداری 70 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 70 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 70,000,000 تومان

اجاره واحد اداری 60 متری در چهارراه شهرداری رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 60 متری در چهارراه شهرداری

قزوین - خیام

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

رهن خانه ویلایی 120 متری در چهارراه خیام رهن و اجاره

رهن خانه ویلایی 120 متری در چهارراه خیام

قزوین - خیام

خانه ویلایی

2 ماه پیش

رهن 300,000,000 تومان

رهن و اجاره مغازه 15متری در خیام رهن و اجاره

رهن و اجاره مغازه 15متری در خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

توافقی

اجاره واحد اداری 40 متری در سه راه خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 40 متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 45,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 2,000,000 تومان

رهن کامل مغازه 46 متری در پاساژ علوی رهن و اجاره

رهن کامل مغازه 46 متری در پاساژ علوی

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

رهن 55,000,000 تومان