لیست ملک های یافت شده ( 27 مورد یافت شد )


اجاره مغازه 15متری در خیابان خیام وسط رهن و اجاره

اجاره مغازه 15متری در خیابان خیام وسط

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

5 روز پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره آپارتمان50متری اداری تجاری در خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان50متری اداری تجاری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 13,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره مغازه 17متری در خیام رهن و اجاره

اجاره مغازه 17متری در خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره زیر زمین تجاری 120متری در چهار راه خیام رهن و اجاره

اجاره زیر زمین تجاری 120متری در چهار راه خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

توافقی

اجاره مغازه 170 متری چهار راه خیام نبش بوعلی شرقی رهن و اجاره

اجاره مغازه 170 متری چهار راه خیام نبش بوعلی شرقی

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 100,000,000 تومان

3 ماه پیش

اجاره 17,000,000 تومان

اجاره مغازه 28متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره مغازه 28متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 40,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 10,000,000 تومان

اجاره واحد اداری 100 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 100 متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 5,800,000 تومان

اجاره مغازه 63متری در خیام جنوبی رهن و اجاره

اجاره مغازه 63متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری مسکونی ۵۵متری در خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری مسکونی ۵۵متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,300,000 تومان

اجاره واحد اداری 65متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 65متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,300,000 تومان

اجاره مغازه ۱۸ متری در خیام رهن و اجاره

اجاره مغازه ۱۸ متری در خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره واحد اداری 70متری در چهاراه خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 70متری در چهاراه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

اجاره واحد اداری در چهارراه شهرداری رهن و اجاره

اجاره واحد اداری در چهارراه شهرداری

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 8,000,000 تومان

اجاره مغازه 18متری در سه راه خیام رهن و اجاره

اجاره مغازه 18متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 35,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری70متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره واحد تجاری70متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 60,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

اجاره مغازه ۲۰ متری در خیام رهن و اجاره

اجاره مغازه ۲۰ متری در خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

رهن 5,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره واحد 65متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد 65متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,300,000 تومان

اجاره مغازه به متراژ ۳۸ متر در پاساژ ستاره شهر رهن و اجاره

اجاره مغازه به متراژ ۳۸ متر در پاساژ ستاره شهر

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

اجاره 1,250,000 تومان