لیست ملک های یافت شده ( 176 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 94 متری آسانسور دار در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 94 متری آسانسور دار در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

750,000,000 تومان

پیش فروش تک واحدی خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

پیش فروش تک واحدی خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

1,850,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری  در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 90 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

560,000,000 تومان

فروش زمین کلنگی۳۳۳ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش زمین کلنگی۳۳۳ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

زمین کلنگی

4 روز پیش

4,760,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۲متری پارکینگ دار در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۲متری پارکینگ دار در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

600,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

480,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 92متری بازسازی شده در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 92متری بازسازی شده در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 104متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 104متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

728,000,000 تومان

فروش اپارتمان91 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان91 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ۱۸۳متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ۱۸۳متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,820,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 72متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

570,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۵متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

605,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 70 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

540,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 80متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

520,000,000 تومان

فروش آپارتمان87متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان87متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

495,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز  160 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 160 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

1,500,000,000 تومان