لیست ملک های یافت شده ( 34 مورد یافت شد )


فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 روز پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۳ متری در ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۳ متری در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

6 ماه پیش

2,660,000,000 تومان

رهن کامل واحد137 متری در برج راژیا رهن و اجاره

رهن کامل واحد137 متری در برج راژیا

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 310,000,000 تومان

فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91متری ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 91متری ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 ماه پیش

1,060,000,000 تومان

فروش اپارتمان 160متری ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 160متری ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 ماه پیش

2,800,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۰متری در ملاصدرا غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۰متری در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان 94متری در ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 94متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

3 هفته پیش

1,420,000,000 تومان

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

3 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش واحد 91متری ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش واحد 91متری ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

1,060,000,000 تومان

فروش آپارتمان 127متری در ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 127متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

4 هفته پیش

2,920,000,000 تومان

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش امتیاز تعاونی مسکن نظام مهندسی ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز تعاونی مسکن نظام مهندسی ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 79 متری در ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 79 متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

1,070,000,000 تومان

فروش اپارتمان 167متری در ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 167متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

2,767,000,000 تومان

فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی ملاصدرا خرید و فروش

فروش امتیاز برج تعاونی نظام مهندسی ملاصدرا

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش امتیاز برج نظام مهندسی در ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی