لیست ملک های یافت شده ( 197 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 68 متری در خیابان نوروزیان خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 68 متری در خیابان نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

490,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

728,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 75متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 32,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 75متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 800,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 83متری در نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 83متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

رهن 70,000,000 تومان

اجاره خانه ویلایی 100متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره خانه ویلایی 100متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

خانه ویلایی

رهن 20,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,400,000 تومان

فروش آپارتمان 83متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 83متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 75متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 75متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 98متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 98متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

686,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

1,160,000,000 تومان

فروش آپارتمان 103 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 103 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

700,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در بلوار حکیم رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 300,000 تومان

فروش آپارتمان 106 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 106 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

756,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 80 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

560,000,000 تومان

رهن کامل اپارتمان105 متری در نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان105 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 81,000,000 تومان

فروش آپارتمان تک واحدی 125متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان تک واحدی 125متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 ماه پیش

640,000,000 تومان

فروش آپارتمان 88متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 88متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۸ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۸ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

686,000,000 تومان