لیست ملک های یافت شده ( 178 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 94 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 94 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

1,269,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۲ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۲ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

رهن 215,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش زمین 420متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش زمین 420متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

زمین کلنگی

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 180متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 180متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

2,790,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۰متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 100,000,000 تومان

فروش واحد 87 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش واحد 87 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

1,300,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۴۲ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۴۲ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 200,000,000 تومان

فروش واحد 53متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 53متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

1,820,000,000 تومان

اجاره مغازه 50 متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره مغازه 50 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

رهن 40,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 3,600,000 تومان

فروش مغازه ۲۹ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه ۲۹ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

1,120,000,000 تومان

فروش آپارتمان 82متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 82متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

7 روز پیش

738,000,000 تومان

فروش اپارتمان 65متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش اپارتمان 65متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

1,300,000,000 تومان