لیست ملک های یافت شده ( 16 مورد یافت شد )


فروش واحد 223 متری در ولایت خرید و فروش
ویژه

فروش واحد 223 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

3 هفته پیش

4,683,000,000 تومان

فروش آپارتمان ٢٢٠ متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان ٢٢٠ متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

1 ماه پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 74متری در  ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 74متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 روز پیش

1,300,000,000 تومان

فروش واحد 73متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش واحد 73متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 هفته پیش

1,050,000,000 تومان

فروش واحد 196 متری در ولایت خرید و فروش

فروش واحد 196 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

3 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 137 متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 137 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 ماه پیش

2,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۲ متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۲ متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 هفته پیش

2,736,000,000 تومان

فروش واحد 178متری در ولایت خرید و فروش

فروش واحد 178متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

4 هفته پیش

3,382,000,000 تومان

فروش واحد 215متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش واحد 215متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 ماه پیش

4,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 196 متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 196 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

1 ماه پیش

3,626,000,000 تومان

فروش واحد 168متری در ولایت خرید و فروش

فروش واحد 168متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

3 هفته پیش

3,360,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۷۴متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۷۴متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

3 هفته پیش

3,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 197 متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 197 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 155متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 155متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

1 ماه پیش

2,850,000,000 تومان

فروش زمین 300 متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش زمین 300 متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

زمین کلنگی

1 ماه پیش

9,000,000,000 تومان