قزوین ملک

متن مصوبه کمیسیون


به استناد مصوبه مورخ 1396/06/02 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان قزوین،طی نامه شماره 127/22316 مورخ 1396/06/20 سازمان صنعت،معدن و تجارت(استان قزوین)و نامه شماره 26116/96/د مورخ 1396/06/20 اتاق اصناف مرکز استان قزوین،نرخ حق العمل خرید و فروش بشرح ذیل تصویب گردید:

الف : حق العمل خرید و فروش

 • 1- از یک میلیون تومان تا 200میلیون تومان از هر طرف نیم درصد (0.5%) میباشد.(جمع دو طرف 1درصد)
 • 2- از200میلیون تومان به بالا، علاوه بر مازاد بند 1 از هر طرف بیست و پنج صدم درصد (0.25%) میباشد.(جمع دو طرف نیم درصد)

ب : حق العمل رهن و اجاره

 • 1- حق العمل اجاره ملک از هر طرف یک چهارم اجاره یکماه دریافت میگردد.
 • 2- حق العمل تمدید اجاره نامه از هر طرف 80هزار تومان دریافت میگردد.

پ : شرایط عمومی:

 • 1- حق فسخ تا 72ساعت کاری،طرف فسخ کننده (حق التحریر) باید 85هزار تومان پرداخت نماید.(فسخ باید با توافق و رضایت هر دو طرف قرارداد باشد)
 • 2- حق فسخ بعد از 72 ساعت کاری،طرف فسخ کننده باید کمیسیون کامل دو طرف را پرداخت نماید.( فسخ باید با توافق و رضایت هر دو طرف قرارداد باشد)
 • 3- کمیسون وقتی به مشاور املاک تعلق میگیرد که قرارداد در فرمت مخصوص تحریر،با ارائه کد رهگیری(ثبت در سامانه املاک و مستغلات)ممهور به مهر و امضای طرفین معامله و مدیر یا مباشر قانونی واحد صنفی شده و یک نسخه از قرارداد به هرکدام از طرفین معامله تحویل گردد.
 • 4- چنانچه معامله انجام شده از جهت قانونی به هر دلیلی دارای ایراد باشد و منجر به فسخ معامله گردد،هیچگونه حق کمیسیون به بنگاه تعلق نمیگیرد.
 • 5- مشاورین املاک موظف هستند که در ازای مبلغ دریافتی ،فاکتور ((رسید)) برای مشتریان صادر نمایند.
 • 6- اخذ مبلغ جداگانه بابت ثبت در سامانه،هزینه اینترنت و کد رهگیری فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع میباشد.
 • 7- مشاورین املاک علاوه بر کمیسیون قانونی،باید ارزش افزوده را که سالانه از طرف اداره کل امور مالیاتی شهرستان قزوین اعلام می نماید را نسبت به کمیسیون دریافتی از طرفین دریافت نماید.
 • 8- مشاورین املاک موظفند نرخنامه را طوری که قابل رویت و دسترس باشد،در واحد صنفی خود نصب نمایند. لازم به ذکر است نرخنامه ی فاقد عکس مدیر بنگاه و گپی آن وجاهت قانونی ندارد.
 • 9- مشتریان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف با مراجع رسیدگی زیر تماس حاصل نمایند.
 • 10- کمیسیون معاملات زمانی که طرفین قرارداد،خود جهت تنظیم قرارداد به بنگاه مراجعه می کنند هرطرف حداکثر 85هزارتومان می باشد.